Contact

Shanghai Sales Center:
No.7001, Zhongchun Road, 201101 Shanghai
Tel.: +86-21-64782671
Jiangsu Workshop:
Xuyi Industrial Zone, Xuyi,Huaian, Jiangsu, China
General enquiry: info@hallomotor.com
Advertisements